Комплект професионални сухи пастели 8522 сива гама 12 бр.

11,00 лв.
Наличност: В наличност
Продуктов номер: 8522012002GY

Налични опции


+

Сухите пастели от серията Toison D'OR са кръгли меки пастели и представляват традиционен продукт на компанията Кохинор Хардтмут. Те са популярни сред хора на изкуството, благодарение на високото качество на вложените в тях компоненти. Пастелите са изключително фини, което ги нарежда сред най-добрите подобни продукти в света. Цветовете могат лесно да бъдат размазвани и смесвани. След приключване на рисуването със сухи пастели, творбите трябва да бъдат стабилизирани с подходящо средство за фиксиране /Фиксатив спрей/. Комплектът включва 12 бр. пастели в нюанси от сивата гама. Те са разположени на и покрити с дунапрен, за да се предпазят от счупване и нараняване. Дебелината им е 10мм, а дължината 75мм.

ДОСТАВКА

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриер „СПИДИ” АД в срок от два до три работни дни.

            - При доставка на стока до 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, Потребителят заплаща сумата за транспорт – според тарифата на куриера и избраната опция за доставка.

            - При доставка на стока над 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, транспортът е за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

            - Партньори и дистрибутори на Кохинор България ООД, пазаруващи на условия и цени съгласно търговската политика на фирмата, заплащат разходи за доставка на стоки до 78 лв. /седемдесет и осем лева/ с ДДС.

- Отстъпки, ваучери и други намаления не включват в посочените суми.

            - За поръчки с адрес на доставка извън България цените на доставка се калкулират в процеса на поръчката.

            - Доставки до населени места извън Европейският съюз: Потребителите на електронния магазин, чийто адреси на доставка са в населени места извън Европейския съюз заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

            1.2. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

            1.3. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от ТЪРГОВЕЦА, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

            1.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг превозвач.

            1.5. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице.  Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

            1.5.а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят/Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес.

            1.5.б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 3 работни дни от получаването й.

            1.5.в. Когато ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоките в срока, определен в договора или в рамките на срока по т.6, потребителят/клиентът има право да изиска от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят/ клиентът има право да развали договора.