Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за онлайн магазина в  уеб сайта www.koh-i-noor.bg

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.koh-i-noor.bg.

            Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.koh-i-noor.bg , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

            Този документ съдържа Общите условия, според които Кохинор – България ООД, с ЕИК: 131186170, със седалище и адрес на управление :  гр. Бургас, ул. „Янко Комитов” № 30,  извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазин /виртуална книжарница/ на адрес в интернет: www.koh-i-noor.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.koh-i-noor.bg , ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

 • Наименование на Търговеца: КОХИНОР- БЪЛГАРИЯ ООД.
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов” № 30.
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов” № 30 .
 • Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов” № 30, е-mail: burgas@koh-i-noor.bg , тел: +359 56 706 100 .
 • Вписване в публични регистри:  ЕИК:  131186170 .
 • Надзорни органи:  Комисия за защита на личните данни / www.cpdp.bg/, Комисия за защита на потребителите / www.kzp.bg/ .

            При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранявания в лог-файловете на сървъра www.koh-i-noor.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.koh-i-noor.bg . Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. КОХИНОР- БЪЛГАРИЯ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.koh-i-noor.bg.       

Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Потребителите/клиентите подават лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които предлага. Изпратената от Потребителите/клиентите информация се използва единствено за изпълнение на направената поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност по-долу.

            Използвани термини:

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

Поръчка:  избраните стоки и всички други атрибути , свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

 

Онлайн магазина  www.koh-i-noor.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Правила и безопастност

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

            При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 1. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 2. След кликане на бутона КУПИ, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката .
 1. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

            

 1. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата , дори това да не е изрично отбелязано. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен паричен превод по банковата сметката на Tърговеца, Потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
 1.  Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове , с включен ДДС.
 2. 7. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
 3. 8. Условия на доставка и изпълнение на поръчките:

            8.1. Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриер „СПИДИ” АД в срок от два до три работни дни.

            – При доставка на стока до 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, Потребителят заплаща сумата за транспорт – според тарифата на куриера и избраната опция за доставка.

            – При доставка на стока над 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, транспортът е за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

            – Партньори и дистрибутори на Кохинор България ООД, пазаруващи на условия и цени съгласно търговската политика на фирмата, заплащат разходи за доставка на стоки до 78 лв. /седемдесет и осем лева/ с ДДС.

– Отстъпки, ваучери и други намаления не включват в посочените суми.

            – За поръчки с адрес на доставка извън България цените на доставка се калкулират в процеса на поръчката.

             – Доставки до населени места извън Европейският съюз: Потребителите на електронния магазин, чийто адреси на доставка са в населени места извън Европейския съюз заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

             8.2. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

            8.3. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от ТЪРГОВЕЦА, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

            8.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг превозвач.

            8.5. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице.  Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

            8.5.а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят/Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес.

            8.5.б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 3 работни дни от получаването й.

            8.5.в. Когато ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоките в срока, определен в договора или в рамките на срока по т.6, потребителят/клиентът има право да изиска от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят/ клиентът има право да развали договора.

 1. Условия на плащане:

            – при плащане с наложен платеж, потребителят извършва плащането при доставка на стоката.

            – при плащане по банков път, потребителят депозира сума равна на стойността на  направената поръчката в банковата сметка на Кохинор-България ООД в Райфайзенбанк ЕАД.

 1. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
  Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
  • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
  • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
  • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

            За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

            Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: Shop@koh-i-noor.bg, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

            В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от koh-i-noor.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

            ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

            Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

            Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

            При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

 1. 11. Несъответствия на стоките и рекламации:

            Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

            В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите, МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

            При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 056 706 100. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

            При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

            В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 1.   ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки.
 1. 13.ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на koh-i-noor.bg.
 1. 14.ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва стоките в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните стоки във връзка с ползването на сайта.
 1. 15.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Електронния магазин.
 1. 16.ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 1. 16.ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език. Етикетите задължително съдържат информация за производителя и вносителя, ако стоката е внос.
 1. 17.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 1. 18.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 1. Всеки потребител/клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на продуктите:  •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;  •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;  •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.koh-i-noor.bg продукти;  •    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;  •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;  •    да не извършва злоумишлени действия;  •    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.
Използване на бисквитки
Какво са “бисквитките”?

“Бисквитките” или „Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница съобразено с неговите индивидуални предпочитания. “Cookies” обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме “бисквитки”?

“Бисквитките” се използват за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта.

Какви “бисквитки” използваме?/h5>

По принцип се използват два вида “бисквитки” – “сесия” и “фиксирана”. Първите от тях са временни файлове, които са на вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или деактивирате не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). “Fixed” файловете се пазят за срока, посочен в параметрите на “бисквитките” или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

“Бизквитките”, използвани от партньорите на оператора на сайта, включително и в частност потребителите на сайта, са обект на собствената си политика за поверителност.

Можем да различим следните видове “бисквитки”

 • A. Видове бисквитки, според необходимостта на услугата:
  ТИП ОПИСАНИЕ
  Необходими Те са абсолютно необходими за правилното функциониране на сайта или за дадена функционалност, която потребителят иска да използва.
  Функционални Те са важни за изпълнението на услугата защото:

   

  • служат за обогатяване на функционалността на услугата. Без тях, услугата ще работи правилно, но това ще бъде коригирано от предпочитанията на потребителя,
  • са предназначени да осигурят високо ниво на функционалност на услугата. Без настройките, записани в една бисквитка, може да се намали нивото на функционалността на сайта, но това не трябва да пречи на пълното му използване,
  • са много важни за функции на услугата. Тяхното заключване ще предизвика избраните функции да не работят правилно.
  Бизнес Те спомагат заизпълнението на бизнес модела, на който се базира сайта. Блокирането им няма да попречи на пълната функционалност на сайта, но може да намали нивото на обслужване и подръжка поради липсата на изпълнение на рекламни ангажименти, поети оот собственика на сайта, които генерират доход и спомагат за субсидиране, подръжка и развитие на функционалносите на Уеб сайта. Тази категория включва например „бисквитките“ от различни реклами на сайта.
 • B.Видове бисквитки според времето, за което бисквитките ще бъдат запазени в устройството на потребителя:
  ТИП ОПИСАНИЕ
  Временни бисквитки (за периода на сесията) Бисквитките, поставени по време на престоя в сайта (сесията) се заличават, когато тя е затворена
  Постоянни бисквитки Те не се изтриват, когато затворите браузъра си и остават в устройството на потребителя за определен период от време или без срок на валидност, в зависимост от настройките на собственика на сайта.
 • C. Видове бисквитки според произхода – администратора, който управлява бисквитките:
  ТИП ОПИСАНИЕ
  Бисквитки от сайта Бисквитки поставени директно от собственика на сайта
  Външни бисквитки (бисквитки от трети страни) Бисквитки, поставени от трети страни, със съгласието на собственика на сайта

  • Забележка: бисквитките може да се задействат от администратор на скриптове или компоненти, които се намират на сървърите на партньор от друго място – друга държава или дори различна правна система. Те може да имат други стандартни политики за бисквитките, различни от упоменатите в този документ.

 • D. Според преследваната цел:
  ТИП ОПИСАНИЕ
  Конфигуриране на услугите Използват настройките, функциите и други услуги на сайта
  Безопасност и надеждност на услугата Осигуряват възможности за проверка на автентичността и оптимизират производителността на сайта.
  Заверка Предоставят информация, когато потребителят е извън линия (офлайн), така че сайтът да може да запази съответната информация и функции
  Сесия състояние Записват информацията за това как потребителят използва сайта. Те могат да включват най-посещаваните страници или съобщения за грешки, които се появяват на някои страници. Бисквитките се използват за съхранение на т.нар.”състояние на сесията”, за да помогнат за подобряване на услугата и повишаване на комфорта на сърфиране.
  Процеси Позволяват гладкото функциониране на сайта и неговите функции.
  Реклама Позволяват показването на реклами, които са по-интересни за потребителите, което е и по-ценно за издателите и рекламодателите – за персонализиране на рекламата, може да се използва за показване на реклами извън сайта/домейна
  Местоположение Позволяват персонализиране на информацията, показвана за местоположението на потребителя
  Анализ и изследвания, одит на аудиторията Позволи на собственика на сайта да разбере по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобри и развие продукта и услугите. Обикновено собственикът на сайта или изследващата компания събира анонимна информация и данни за тенденциите на процеса, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни
 • E. Видове бисквитки, според намесата в личния живот на потребителите:
  ТИП ОПИСАНИЕ
  Безвреден Включва бисквитки:

   

  • необходими за правилното функциониране на сайта
  • необходими за обезпечаването на функционалността на сайта на даено действие, което няма нищо общо с проследяването на потребителя
  Преглед използва за проследяване на потребители, обаче, не съдържат информация за идентифицирането на потребителя
“Бисквитките” и личните данниa

PЛичните данни, които са събрани от “бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

Изтриване на “бисквитките”

Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на “бисквитки”. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на “бисквитки” в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачен на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите и как се използват “бисквитките” е на разположение в настройките на браузъра.

Ограничаването на употребата на “бисквитките” може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя.

        

Политика за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.