Каталози
0.00лв0 продукта в кошницата

Указания за отказ

СТАНДАРТНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОТКАЗ

Съгласно Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите  (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,  в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора  :

 

                I. Право на отказ от договора , сключен чрез Интернет магазина  www.koh-i-noor.bg .

                II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

                 III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

                За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

                 Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.koh-i-noor.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

                За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

                IV. Действие на отказа.

                Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

     В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора , очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас.

 (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

 

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 14 дни. 

 

    

Приложение № 6

 

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,  в сила от 25.07.2014 г.)

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

 

 

 

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

 

 – До „КОХИНОР - БЪЛГАРИЯ”ООД , адрес: гр.Бургас, Северна Промишлена зона , жк..Славейков,ул.”Янко Комитов” № 30

 

 (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

 

–  С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки: ........................................................

 

– Поръчано на ....................................../получено на .........................................

 

– Име на потребителя/ите ...................................................................................

 

– Адрес на потребителя/ите...................................................................................

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

...................................................................................

 

 

 

– Дата ...................................................................................

 

 

 

 

 

* Ненужното се зачертава.