Каталози
0.00лв0 продукта в кошницата

Доставка

 

II. ДОСТАВКА

6. Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриер „СПИДИ” АД в срок от два до три работни дни. 
- При доставка на стока до 100,00/сто лева/ без ДДС, потребителят дължи част от сумата за транспорт – 2,00 лева, а другата част от стойността е за сметка на доставчика. 
- При доставка на стока над 100,00/сто лева/ без ДДС, транспортът е изцяло за сметка на доставчика.
- За партньори и дистрибутори на Кохинор България ООД, пазаруващи на условия и цени съгласно търговската политика на фирмата, заплащат разходи за доставка на стоки до 150,00 лева без ДДС.

7. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя/клиента в момента, в който потребителят/клиента или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

Когато потребителят/клиентът е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя/клиента превозвач не е сред превозвачите, предложени от ТЪРГОВЕЦА, рискът преминава върху потребителя/клиента при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят/клиента  може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг превозвач.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице.  При евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят/Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес.8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 3 работни дни от получаването й.

8б. Когато ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по т.6, потребителят/клиентът има право да изиска от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят/ клиентът има право да развали договора.